รายผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 53 Super User
รายผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

แผนการดำเนินงานประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 59 Super User
แผนการดำเนินงานประจำปี
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทต.เชียงเครือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 63 Super User
นายทรงพล เนื่องสิทธะ ปลัดเทศบาลตำบลเชียงเครือ…
อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ 80 Super User
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
อ่านเพิ่มเติม
เมษายน 28, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้่านโคกสว่างหมู่ที่ 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้่านโคกสว่างหมู่ที่ 9 อ่านเพิ่มเติม
30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 4 10 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4… อ่านเพิ่มเติม
53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 สายคุ้มประทุมทิพย์… อ่านเพิ่มเติม
40

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาคำไฮ ตำบลเชียงเครือ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาคำไฮ ตำบลเชียงเครือ อ่านเพิ่มเติม
61

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ อ่านเพิ่มเติม
50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเครือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 1… อ่านเพิ่มเติม
65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 14 บ้านเชียงเครือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 14… อ่านเพิ่มเติม