ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเชียงเครือ โดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดย นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดเวทีประชาคม ร่วมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำหนองหารสกลนคร ด้วยการพร่องน้ำหนองหาร แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและตื้นเขิน ณ หอประชุมประชาคมตำบลเชียงเครือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานเครือข่ายศึกษาและพัฒนาหนองหารสกลนคร ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนประชาชนจากพื้นที่ติดหนองหาร 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเชียงเครือ ตำบลฮางโฮงและตำบลท่าแร่