วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเชียงเครือ โดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำขังของแต่ละครัวเรือน ณ บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร