ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเชียงเครือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 Super User
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ…
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 Super User
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์…
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 Super User
Default Image
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง…
อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 03, 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ ๑๑ บ้านโนนเบ็ญ ต.เชียงเครือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ ๑๑ บ้านโนนเบ็ญ ต.เชียงเครือ อ่านเพิ่มเติม
4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาคำไฮ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาคำไฮ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม
3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนศาลาหมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนศาลาหมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่มเติม
7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4… อ่านเพิ่มเติม
12

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่  15 บ้านทุ่งมนพัฒนา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งมนพัฒนา อ่านเพิ่มเติม
17

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหอย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหอย สายบ้านเชียงเครือ -… อ่านเพิ่มเติม
12

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่  11 บ้านโนนเบ็ญ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 11 บ้านโนนเบ็ญ ตำบลเชียงเครือ… อ่านเพิ่มเติม
10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารบริหารกิจการประปา เทศบาลตำบลเชียงเครือ… อ่านเพิ่มเติม
Default Image
23

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหอย… อ่านเพิ่มเติม